Покажи креативност од секојдневната грижа на твоите запчиња. Прикачи фотографии на кои е прикажан песочниот часовник кој доаѓа гратис во специјалното пакување на Лакалут за 4-8 години, напиши креативна мисла и освој „Куфер полн здрави насмевки“!